Kylaggregat för serverrum och datahallar

Kylaggregat datahallar

Vi arbetar med alla typer av kylaggregat för datahallar och serverrum och erbjuder kompletta lösningar för stora och små anläggningar, från små luftkylda kylaggregat till kompletta och komplexa vätskeburna kylsystem med frikyla eller värmeåtervinning.

I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. Servrar och avbrottsfri kraft alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande dygnet runt året om. Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi. Kylgruppen ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Datakyla projekteras, installeras och servas av Kylgruppen.