Datahallar och serverrum

Kylaggregat för ATG:s serverrum

När Solvallas gamla kylaggregat för ATG:s datorrum hade gjort sitt, fick Kylgruppen förtroendet att installera ett nytt. Det blev ett riktigt hästjobb, som skulle klaras av på endast tre dagar. Det gjorde vi också.

Kylgruppen levererade ett kylaggregat, som både spar energi och ökar kyleffekten från 160 till 260 kW. Under höst, vinter och vår utnyttjar det luftkylda vätskekylaggregatet uteluften i stället för kompressorer för kylning av köldbärare. Frikylningen börjar redan när utetemperaturen är en grad lägre än sköldbärarens returtemperatur, för att ta över helt när temperaturen sjunker ytterligare några grader.

Därmed behöver kompressorerna inte arbeta alls när det är kallt ute. Under större delen av året tillgodoses kylbehovet enbart med kondensorfläktarna, som förbrukar en bråkdel av kompressorernas energi.

Läs mer om våra kylaggregat för datahallar och serverrum »