Hyrkylaggregat

Hur går det till?

Mindre och större hyrkylaggregat

2 kW eller 1 MW kyla (eller mer)? Behöver ni en tillfällig lösning inom kyla och reservkraft? Vi planerar och koordinerar små som stora projekt inom hylkylaggregat och skapar alltid kundspecifika lösningar. Här ingår även installationer, reparationer och teknisk support. Kylgruppen i Stockholm hyr ut större och mindre hyrkylaggregat under kortare eller längre tid. Våra certifierade kyltekniker tar hand om installation och drift av hylkylaggregatet.

Installation av hyrkylaggregat

Kontaktkformulär