Luftkonditionering & inomhusklimat

Det förflutna har fortfarande en framtid

Kylaggregat för rätt temperatur och luftfuktighet

Riksarkivet innehåller mycket värdefulla och känsliga dokument. En del är i pappersform, andra lagras i form av mikrofilmer. Oavsett media måste de förvaras i rätt temperatur och rätt luftfuktighet, annars försvinner en stor del av Sveriges historia. Att installera en klimatanläggning i Riksarkivet är följaktligen något som inte anförtros vem som helst.

Kylgruppen fick i uppdrag att ersätta Riksarkivets uttjänta kylaggregat. Vi installerade tre vätskekylaggregat med 83 kW kyleffekt per kylaggregat. Enligt kundkraven skulle kylan tas från Mälarens vatten. Därför kompletterades kylaggregaten med dubbla filter, som ytterligare renade vattnet sedan de hade passerat en infiltrationsbädd av sand. Kylgruppen svarar fortfarande för service, underhåll och uppgraderingar av anläggningen.

Läs mer om luftkonditionering och inomhusklimat »