Serviceavtal för värmepumpsanläggning eller kylaggregat

Serviceavtal som passar alla

Serviceavtal för kylaggregat och värmepumpsanläggningar

Serviceavtal för värmepumpsanläggning eller kylaggregat? Vi erbjuder våra kunder serviceavtal, anpassat helt efter behov.

Ett haveri kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom att teckna ett serviceavtal elimineras en stor del av den risken. Med vår breda erfarenhet har vi kapacitet för de flesta på marknaden förekommande fabrikat/märken. Vi tar även hand om köldmedieförordningen - miljöförvaltningens krav på rapportering.

Spetsvärme till värmepump

I samband med tecknande av serviceavtal på värmepumpsanläggning finns även möjlighet att utöka Kylgruppens åtagande till anläggningens spetsvärme såsom fjärrvärme, olje eller elpanna.

Kontaktkformulär