Värmepumpsanläggningar

Äldreboendet skiner med solen

Värmepumpsanläggningar i Stockholm

”Let the sunshine in!” Gammal sol ger ständigt färsk skön värme till de boende på Brommagårdens äldreboende i Stockholm. Brommagården har en härlig park med trädgårdsland och äppelträd. Här ligger fastigheten med äldreboendets 21 lägenheter. På fastighetens tak finns 100 m2 solpanel, och 100kW solfångare samlar in värmen från ovan.

Dessutom finns en 150 kW värmepumpsanläggning. En perfekt kombination helt i klang med Brommagårdens byggstenar ”helhetstänkande och ansvar”.

Tillsammans ger detta värme och varmvatten som gör livet gott att leva för de boende och de som jobbar där.
När det vissa soliga dagar blir överskott på varmvatten finns ännu en smart lösning. Det överblivna varmvattnet återförs då till borrhålen ute på gården. Därigenom håller hålen en ännu mer energioptimal temperatur som ytterligare sänker kostnaderna. Den gamla oljepanna som denna nya tidsanpassade anläggning ersatte saknas av ingen.

Läs mer om våra värmepumpsanläggningar »