Komfortkyla

Kylgruppen projekterar, säljer, hyr, installerar och servar alla typer av anläggningar för komfortkyla och luftkonditionering.

En bra komfortkylanläggning påverkar din arbetsprestation positivt. Vår förmåga att arbeta effektivt samt vårt välbefinnande påverkas i högsta grad av inomhusklimatet.

Kylgruppen skapar rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, samt offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Komfortkyla kontor