Luftkonditionering & Inomhusklimat

Luftkonditionering, komfortkyla och klimatanläggning

Kylgruppen skapar rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, samt offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Kylgruppen projekterar, säljer, hyr, installerar och servar alla typer av anläggningar för luftkonditionering och komfortkyla. Vår förmåga att arbeta effektivt samt vårt välbefinnande påverkas i högsta grad av inomhusklimatet. En bra luftkonditionering påverkar din arbetsprestation positivt.

I vissa verksamhet är rätt temperatur och rätt luftfuktighet absolut nödvändigt, som till exempel vid Kylgruppens installation på Riksarkivet annars försvinner en stor del av Sveriges historia.

Luftkonditionering