Process- och Industrikyla

Kylgruppen i Stockholm projekterar, säljer och installerar alla typer av kylanläggningar inom industrikyla och har stor erfarenhet av kyla i tillverkningsprocesser hos kunder som bryggerier, slakterier, flygplanstillverkare, fjärrkyla och läkemedelsindustrier.

Inom området industrikyla arbetar vi med kunder där kyla är en viktig del i deras egen verksamhet, rätt temperatur är direkt avgörande, marginalerna får inte vara för stora och noggrannhet, kvalitet och driftsäkerhet är ett måste.

Process- och Industrikyla