Projektering och installation

Kylgruppen i Stockholm, det självklara valet

Projektering och installation av kylanläggningar och värmepumpsanläggningar

Vi tar totalansvar hela vägen - från projektering till färdig värmepumpaanläggning eller kylanläggning. Vi lyssnar på vad kunden vill ha och projektledning är en av våra starka sidor, vi samordnar olika kompetenser till ett gott slutresultat.

Kylgruppen arbetar med uppdrag inom både nyproduktion och ombyggnad. Vår uppdragsvolym finns främst inom kommersiella fastigheter, bostäder och industri.

Projektering av värmepumps- och kylanläggningar

Vi har ett nära samarbete med de största ledande leverantörerna av kylaggregat & värmepumpar. Vi har vår egen konstruktionsavdelning för alla typer av värme- och kyllösningar. Vi arbetar dagligen med projektering av anläggningar i alla dess former. CAD-ritning och design av allt från butiker till stora kylanläggningar hanterar vi gärna.

Kylgruppen fungerar även som OEM-leverantör till andra företag. Det innebär att vår kompetens och erfarenhet även tas i anspråk för konstruktion och produktion av kylsystem för speciella ändamål. Flera tillverkare av kvalificerade produktionsanläggningar har anlitat oss för att få skräddarsydda kylsystem inbyggda.

Kraven är höga - helt ren luft, exakt temperatur, exakt luftfuktighet och hög noggrannhet på inställningarna. Vi löser problemet tillsammans med våra underleverantörer och levererar nyckelfärdiga värme- och kylanläggningar med uppdragsgivarens färg och logotype på utsidan.