Service & underhåll

- För kylanläggningar och värmepumpsanläggningar

Ägare av kylaggregat och värmepumpsanläggningar ställs inför fler och fler krav från myndigheter. Kylgruppen är väl förtrogen med de lagar och bestämmelser som gäller. Vi har en fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering angående myndighetskrav.

Hos Kylgruppen kan du teckna serviceavtal, eller få hjälp i akutlägen. Kylgruppen i Stockholm har många duktiga servicetekniker med lång erfarenhet. När ni behöver hjälp är vi snabbt på plats. Oavsett om du behöver hjälp med akuta serviceinsatser eller om du vill minska risken för framtida driftstopp genom långsiktig underhållsplanering, är Kylgruppen i Stockholm det bästa valet.

Vi kan även hjälpa er med hyrkylaggregat, med större och mindre kylaggregat under kortare eller längre tid. Vi erbjuder även energioptimering och kan även hjälpa er med injusteringar av värmesystem och kylsystem.

Service för kylaggregat och värmepumpsanläggningar

Kontaktkformulär