Våra auktoriserade medarbetare hjälper dig

Vi kan allt och lite till

Medarbetare med hög kompetens

Här på Kylgruppen finns all den breda och mycket djupa kompetens som behövs för just dina behov. Vad sägs om högskoleingenjörer inom kylteknik, maskiningenjörer, kyltekniker, rörmokare, VVS-ingenjörer, elektriker och projektörer?
Vi har dessutom valt att samla alla skickliga medarbetare "in house”.
Det gör din trygghet ännu större.

Testa oss. Vi kan!

Auktorisation och medlemskap som Kylgruppen och dess anställda innehar:

SWEDAC
swedac.se
SWEDAC godkänt kontroll organ med tillståndsnumret 2465.
Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Swedac kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för.

Incert
incert.se
Certifierade för kylarbeten kategori 1 med certifikatnummer C565.
Kategori1: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllandsmängd. Motsvarar tidigare klass 3.1 och 3.2.

Certifierade Rörmokare
vvsyn.se
En certifierad rörmokare har genomgått minst 3 års gymnasial utbildning med inriktning på VVS och därefter arbetat i cirka 2 år som lärling inom branschen och därutöver även genomfört ett gesällprov med godkänt resultat för att kunna få yrkestiteln rörmokare. Rörmokare (VVS-montör) är en skyddad titel som kräver yrkesexamen för installation av värme, ventilation och sanitet (VVS).

Heta Arbeten
hetaarbeten.se
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten skall alltid ett giltigt certifikat för Heta Arbeten finnas.

El behörighet
elsakerhetsverket.se
Allmän behörighet - ABL
Gäller för alla elinstallationsarbeten på anläggning för nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning eller 1 500 volt likspänning.

Säker Vatten
sakervatten.se
Auktoriserat VVS företag
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Medlem i Kyl- och värmepumps företagen, VVS-Företagen och Svenskt Näringsliv.
kvforetagen.se

svensktnaringsliv.se

vvsforetagen.se

Elektronisk personalliggare
e-liggare.se
Vi har använder "e-liggare" som är en
elektronisk personalliggare för att följa
skatteverkets nya krav på bygg-arbetsplatserna.

Auktoriserade

Testa oss.
Vi kan!