Förnyat förtroende från Alverbäcks tulpanodling

Efter att ha hjälp till att Projektera och installera klimatanläggningen hos Alverbäcks blommor på 90-talet har Kylgruppen fått förnyat förtroende att ta installera en ny anläggning. Ni kan läsa mer om det projektet här.