Förnyat förtroende från ATG Solvalla – Vi installerar nytt vätskekylaggregat på 550 kW med frikyla

Kylgruppen får förnyat förtroende från ATG Solvalla – Utbyte av vätskekylaggregat som försörjer byggnaden med kyla. Det nya kylaggregat har även frikylfunktion vilket sänker energiförbrukningen vintertid. Bra tycker vi!