Värdeskapande klimat

Vår vision är att vara det självklara valet för de organisationer som prioriterar ett värdeskapande klimat för sin verksamhet

LÄS MER
OM OSS

Från vision till verksamhet

Sedan starten 1984 har Kylgruppen utvecklats till ett av de ledande företagen i branschen. En bidragande orsak till vår framgång är att vi ligger i framkant av teknikutvecklingen och har en nära dialog med våra kunder.

Kylgruppen har varit verksamt sedan 1984 och erbjuder tjänster för installation och service av kyl & värmepumpsanläggningar. Företaget har sedan start valt att växa organiskt och med hjälp av rekrytering av erfarna personer och är nu ett 40-tal medarbetare.

Det viktigaste för oss är din affär!
Låt oss ställa frågor så att vi förstår din verksamhet, vi kan då ta fram den lösning som täcker just dina behov oavsett om det gäller installation eller service och underhåll. Vårt arbete utgår alltid från en noggrann behovsanalys där vi kartlägger din verksamhet och skapar förståelse för värdet vi tillför. Vår leverans sker enbart med kvalitetsprodukter och certifierade tekniker.

Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, service och projektering samt även certifierade och kvalificerade tekniker som sköter alla former av handarbeten.

Kylgruppen levererar anläggningar i alla storlekar till företagskunder och organisationer inom fastigheter, industri, livsmedel, serverhallar, hotell mm. Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda helhetslösningar genom hela processen i nära samråd med kunden.

Då vi jobbar med ständig erfarenhetsåterföring och är måna om att ackumulera kunskapen inom bolaget så möjliggör vår starka organisation leverans av hög kvalitet inom alla segment.

Med en av Sveriges största serviceavdelningar finns det alltid resurs och kompetens nog för att hjälpa dig med alla typer av uppdrag. Är kylan eller värmen vital för er verksamhet? Teckna då ett jouravtal med oss och få exklusiv tillgång till våra tekniker dygnet runt.

 

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kylgruppen erbjuder tjänster för installation och service av kyl & värmepumpsanläggningar
till företagskunder och organisationer inom fastigheter, industri, livsmedel,
serverhallar, hotell mm. Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi
kan erbjuda hållbara helhetslösningar genom hela processen i nära samråd med kunden.

Vi skapar värdefulla klimat
Oavsett om det gäller installation, service eller underhåll börjar vi alltid med, att
tillsammans med kunden, analysera behovet för att ta fram den mest långsiktiga och
värdefulla lösningen.
Utförandet av våra tjänster sker efter aktuella rutiner och kvalitetskontroller, allt för att
säkerställa att en driftsäker anläggning överlämnas till kund. Alla våra processer bygger på
att skydda miljön, förebygga föroreningar och leverera hållbara lösningar.
Vi använder oss av de bästa och mest erkända miljö- och kvalitetsprodukterna inom
branschen.

Vi har kompetensen
För att kunna erbjuda framtidens lösningar bevakar vi teknikutvecklingen och
förändringar inom lagstiftningen. Det gör att vi tillsammans med leverantörer, samhällsbyggare
och kunder leder branschen mot alltmer hållbara lösningar.
Inom vår bransch ställs höga behörighetskrav på personalen för att få hantera
köldmedium och trycksatta anläggningar. Våra leveranser sker enbart av certifierade och
kvalificerade tekniker.
Kompetensen inom hela verksamheten utvecklas och upprätthålls genom individuella
utbildningsplaner och erfarenhetsåterföring.

Vi är seriösa
Vi följer de myndighetskrav och andra relevanta krav som ställs på oss och våra produkter.
I vår roll som kontrollorgan utför vi kontroller på ett opartiskt och oberoende sätt. Detta
gäller även våra underentreprenörer.
Vi ställer samma kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav på våra leverantörer som vi ställer
på oss själva. Det gör att vi tillsammans levererar hållbara helhetslösningar.
Vår målsättning är att ständigt förbättras och utvecklas för att skapa
värdefulla klimat för organisationer och människor!
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt ackrediterade enligt ISO 17020 som kontrollorgan typ C.