Hållbara kyl- och värmeanläggningar

Vårt mål är att ha full förståelse för din verksamhet så att vi kan leverera ett värdeskapande klimat

BERÄTTA HUR
PROCESSEN

Resan från behov till värdeskapande klimat

1. Behovsanalys
 • Problembakgrund
 • Intervju
 • Identifiering
 • Inventering
2. Anbud
 • Smarta lösningar
 • Vägledande rådgivning
 • Anbud möter behov
 • Överenskommelse 
3. Projektering
 • Kompetens
 • Erfarenhet
 • Ekonomisk långsiktighet
 • Strukturerad projektplan
4. Installation
 • Projektledning & Tidplan
 • Arbetsmiljöansvar 
 • Kompetens
 • Egenkontroller
5. Driftoptimering
 • Energibesparing
 • Uppfyller kravställning
 • Driftsäkerhet
 • Övervakning
6. Service & underhåll
 • Underhållsplan
 • Myndighetskontroller
 • Energiuppföljning
 • Jour
PROJEKT

Installation på ett sätt som passar er verksamhet

Med en behovsanalys som grund så kan vi ta fram en projektplanering som smärtfritt löser installationen på plats.

Vi är ett kylföretag med VVS-kunskap och besitter en unik kombination av bredd- och spetskompetens inom hela VVS-spektrat. Bredden ger oss en tvärfacklig översikt av alla samverkande system inom fastigheten. Det tillsammans med spetskompetensen gör att vi alltid kan tillgodose dina behov på bästa sätt. Med det senaste inom CAD-tekniken kan vi alltid lämna efter oss ett kvalitetskontrollerat underlag i rätt format. Projektledning är en viktig del i vår installationsverksamhet för att du som kund ska få en väl fungerande anläggning till rätt pris och i rätt tid.

ENERGIBESPARINGAR

Klimatsmart, hållbar och energioptimerad investering

Med genomtänkta lösningar för hela din anläggning finns det stora energibesparingar att göra.

Vi har den övergripande kunskapen inom kyl-, värmepump-, VVS-, och styrteknik som behövs för att din anläggning ska fungera optimalt och drivas i ett energisparande syfte. När vi tänker energi, tänker vi miljö. Kom till oss så sätter vi gemensamt upp dina miljömål, kanske är LEED eller BREAM ditt nästa steg?

Genom att sänka energiförbrukningen kan vi också öka värdet på din fastighet och därmed öppna möjligheten

KONTAKT

Låt oss kontakta dig och berätta mer

Image

Anders Linders

VD / Försäljning
Tfn: 08-445 22 10
Mobil: 0730-32 20 06
anders.linders@kylgruppen.se
Image

Daniel Nyström

Försäljning / Projektledning
Tfn: 08-445 22 19
Mobil: 0730-32 20 02
daniel.nystrom@kylgruppen.se
Image

Magnus Lindvall

Försäljning / Projektledning
Tfn: 08-445 22 10
Mobil: 0705-52 24 53
magnus.lindvall@kylgruppen.se
Image

Ola Jansson

Försäljning / Projektledning
Tfn: 08-445 22 18
Mobil: 0703-63 10 56
ola.jansson@kylgruppen.se
Image

Rickard Fällman

Försäljning / Projektledning
Tfn: 08-445 22 11
Mobil: 070-092 47 55
rickard.fallman@kylgruppen.se