Kylgruppen bildar Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar

Kylgruppen är ett av bolagen bakom bildandet av Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar.  Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har en grupp kylföretag sökt en strategisk partner med finansiell styrka. Resultatet är Nordic Climate Group, ett ägarbolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar.

Målet är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Redan från start består Nordic Climate Group av 20 kylföretag samt 12 franchisetagare, de senare från TESAB som också ingår i gruppen. Tillsammans omsätter gruppen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 medarbetare.

”Att ta detta steg nu känns helt rätt för Kylgruppen, säger Anders Linders, VD för Kylgruppen i Stockholm. Kylbranschen står inför ett ökat intresse för hållbarhet- och energieffektivisering. Nu kan vi driva branschens omvandling och erbjuda tekniska lösningar från projektering till färdig anläggning, underhåll och service. Lokalt kommer kunderna att känna igen oss med samma varumärke, samma tekniker men med helt andra resurser. För oss är samarbetet inom Nordic Climate Group ett stort steg framåt. Nu ökar vi våra möjligheter att stärka vår kompetens och konkurrenskraft.”

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer de bolag som ingår i Nordic Climate Group att behålla sitt lokala varumärke, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap.Från och med den 1 augusti 2021 tillträder Mats Åström i Nordic Climate Group, avgående CEO i Sandbäckens, som koncernens CFO och tillförordnad CEO. Styrelsen kommer att ledas av Ann Krumlinde, bland annat styrelseordförande i Landshypotek Bank och Rocker AB samt ledamot i Väderstad AB.  Capillar innehar drygt 50% av aktierna i Nordic Climate Group. Nuvarande ägare i de lokala bolagen behåller således fortsatt ett betydande ägande av gruppen som helhet.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Linders, VD Kylgruppen, tel 073-032 20 06
Anders Ekdahl, Nordic Climate Group, tel 070-759 62 19
Johan Säll, Partner Capillar Equity, Nordic Climate Group, tel +358 50 55 49157

Centralt kylsystem för Hästskon / Sergelhuset

Kylgruppen bygger centralt kylsystem för Sergelhusets alla restauranger, barer och caféer.

Beställare är Zengun och NCC som har delad entreprenad för det stora byggprojektet i Vasakronans fastighet.

I linje med vår hållbarhetspolicy installeras kylmaskiner med CO2-köldmedium i detta projekt .

Kontakta Ola Jansson för mer detaljerad info.

Vi söker driftsättare och servicetekniker!

Branschen går in i en ny fas, det gör vi också!

Vi söker dig som tillsammans med oss vill driftsätta framtidens anläggningar med övervakning och miljövänliga köldmedier.

Vi söker även dig som vill sköta service och underhåll av kyl- och värmepumpsanläggningar för fastigheter och kommersiellt bruk.

Välkommen att ta kontakt med Anders Linders eller Niklas Ingram så diskuterar vi både era och våra förväntningar närmare!

 

Köldmedieförordningen

Årlig kontroll, ett myndighetskrav

Ägare av kyl- och värmepumpsanläggningar ställs inför fler och fler myndighetskrav som till exempel besiktningar enligt Köldmedieförordningen och energideklarationer. Kylgruppen är väl förtrogen med de lagar och bestämmelser som gäller. Vi har en fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering. Vi kan därför ta hand om hela kontrollverksamheten. Vi ombesörjer att den periodiserade kontrollen utförs inom rätt intervall och vid årets slut sammanställer vi en köldmedierapport/årsrapport färdig att signeras och skickas in till myndigheten.

Förenklad administration, fokus på kärnverksamheten.

Köldmedierapport
Vad är ditt ansvar som anläggningsägare?
Undvik vite! Ägaren till anläggningar som faller under Köldmedieförordningen har skyldighet att skicka en årsrapport angående sina aggregat till Miljö & Hälsa i den kommun där värmepumpsanläggningen eller kylaggregatet finns. Årligen och i rätt tid.

Vill du veta mer om regler och lagar & förordningar som gäller i din anläggning? Gå till incert.se

Informationsplikt 

Serviceavtal
Med ett serviceavtal med Kylgruppen gällande årlig kontroll på ditt kylaggregat eller din värmepumpsanläggning så hjälper vi dig med årsrapporter och tidsintervaller. Allt du behöver göra är att skicka in de årsrapporter som Kylgruppen tillhandahåller till Miljö & Hälsa. I rätt tid så slipper du onödiga böter.