Köldmedieförordningen

Årlig kontroll, ett myndighetskrav

Ägare av kyl- och värmepumpsanläggningar ställs inför fler och fler myndighetskrav som till exempel besiktningar enligt Köldmedieförordningen och energideklarationer. Kylgruppen är väl förtrogen med de lagar och bestämmelser som gäller. Vi har en fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering. Vi kan därför ta hand om hela kontrollverksamheten. Vi ombesörjer att den periodiserade kontrollen utförs inom rätt intervall och vid årets slut sammanställer vi en köldmedierapport/årsrapport färdig att signeras och skickas in till myndigheten.

Förenklad administration, fokus på kärnverksamheten.

Köldmedierapport
Vad är ditt ansvar som anläggningsägare?
Undvik vite! Ägaren till anläggningar som faller under Köldmedieförordningen har skyldighet att skicka en årsrapport angående sina aggregat till Miljö & Hälsa i den kommun där värmepumpsanläggningen eller kylaggregatet finns. Årligen och i rätt tid.

Vill du veta mer om regler och lagar & förordningar som gäller i din anläggning? Gå till incert.se

Informationsplikt 

Serviceavtal
Med ett serviceavtal med Kylgruppen gällande årlig kontroll på ditt kylaggregat eller din värmepumpsanläggning så hjälper vi dig med årsrapporter och tidsintervaller. Allt du behöver göra är att skicka in de årsrapporter som Kylgruppen tillhandahåller till Miljö & Hälsa. I rätt tid så slipper du onödiga böter.