Process- & industrikyla

Elektronisk krigföring har ersatt kallt stål

Process- och industikyla flygplan

Dagens vapensystem är späckade med avancerad elektronik. Saab Avionics och Saab Facilities är spjutspetsföretag i den svenska försvarsindustrin, där avancerat utvecklingsarbete hör till företagens vardag.

Många delar i tillverkningsprocessen ställer stora krav på perfekta klimatförhållanden med väl avvägd temperatur och luftfuktighet. Även försvarsindustrins kvalificerade medarbetare måste kunna hålla huvudet kallt under långa arbetsdagar. Kylgruppen har fått förtroendet att installera såväl process- som komfortkyla hos Saab Avionics och Saab Facilities.

Hur får man 400 000 tulpaner att slå ut klockan 15.30?

Process- och industikyla blommor

Alverbäcks Blommor AB grundades för drygt 35 år sedan, då Sven och Birgitta Alverbäck startade blomsterodling på Ekerö. Här finns numera 18 000 m2 växthus, 7 000 m2 lökkällare samt 6 000 m2 kylrum och lager. Normalt är det Vår Herre som talar om för naturen när det är vår. Hos Alverbäcks är det Kylgruppen.

I fjorton olika kylrum levereras en sammanlagd kyleffekt på 400 kW. Genom en exakt reglering av temperatur och luftfuktighet kan tulpanerna fås att slå ut vid exakt rätt tillfälle. Och det gör de också. Annars hade inte Alverbäcks blommor varit det framgångsrika företag det är idag.

Kylgruppen installerade anläggningen i etapper och sköter sedan dess såväl service och underhåll som uppgradering av anläggningen. Allt medan en av världen största tulpanodlares affärer blomstrar.

Läs mer om process- och industrikyla »